Regulamin

Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy, dzia┼éaj─ůcy pod adresem www.e-maestro.eu, prowadzony jest przez firm─Ö E-MAESTRO Maciej Pilipczuk  z siedzib─ů w Woli Paw┼éowskiej 21, wpisan─ů do Ewidencji Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej pod numerem 141386190, NIP 118-123-72-31. Firma jest p┼éatnikiem  podatku od towarów i us┼éug (VAT).
 2. Towar w sklepie internetowym e-maestro.eu mo┼╝na nabywa─ç hurtowo i detalicznie, w zale┼╝no┼Ťci od klasyfikacji u┼╝ytkownika. Osoby, które chc─ů kupowa─ç w cenach hurtowych, musz─ů udokumentowa─ç dzia┼éalno┼Ť─ç handlow─ů. Rabaty dla Klientów indywidualnych i hurtowych przydzielane s─ů indywidualnie.
 3. Domniemywa si─Ö, ┼╝e U┼╝ytkownik sk┼éadaj─ůc zamówienie zapozna┼é si─Ö z tre┼Ťci─ů Regulaminu i zaakceptowa┼é postanowienia w nim zawarte.
 4. Sprzeda┼╝ towarów jest prowadzona za po┼Ťrednictwem strony internetowej www.e-maestro.eu.
 5. Ceny towarów znajduj─ůcych si─Ö w ofercie sklepu internetowego e-maestro.eu  wyra┼╝one s─ů w z┼éotych polskich w cenie netto i brutto. Podane ceny nie obejmuj─ů kosztów przesy┼éki. Podana cena wysy┼éki obejmuje terytorium Polski. Cena wysy┼éki poza granice Polski ustalana jest indywidualnie.
 6. W┼éa┼Ťciciel sklepu internetowego e-maestro.eu. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajduj─ůcych si─Ö w ofercie oraz przeprowadzania i odwo┼éywania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzeda┼╝y. Zmiany te nie dotycz─ů zamówie┼ä przyj─Ötych do realizacji.

 

Zamówienia i dostawa

 1. Zamówienia mo┼╝na sk┼éada─ç 24 godziny na dob─Ö, 7 dni w tygodniu przez ca┼éy rok. Zamówienia towarów mog─ů sk┼éada─ç osoby fizyczne posiadaj─ůce pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych oraz podmioty prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů. 
 2. Przez z┼éo┼╝enie zamówienia nale┼╝y rozumie─ç wype┼énienie i wys┼éanie formularza "Zamówienie" znajduj─ůcego si─Ö na stronach e-maestro.eu. Sk┼éadaj─ůcy zamówienie jest zobowi─ůzany do pe┼énego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wype┼énienia formularza "Zamówienie".
 3. Po z┼éo┼╝eniu przez U┼╝ytkownika (zarejestrowanego)  zamówienia, otrzyma on automatyczn─ů odpowied┼║ z serwisu e-maestro.eu. potwierdzaj─ůc─ů przyj─Öcie zamówienia. W┼éa┼Ťciciel sklepu e-maestro.eu zastrzega sobie mo┼╝liwo┼Ť─ç telefonicznego potwierdzenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyj─Öcia zamówienia oznacza, i┼╝ zamówienie to mog┼éo nie zosta─ç przyj─Öte do realizacji.
 4. Dost─Öpno┼Ť─ç towaru aktualizowana jest dwa razy na dob─Ö, dlatego mo┼╝e zdarzy─ç si─Ö fakt, ┼╝e pomimo "dost─Öpno┼Ťci" towaru nie ma go ju┼╝ w magazynie. Pomimo automatycznego potwierdzenia przyj─Öcia zamówienia, mo┼╝e by─ç ono niezrealizowane. O tym fakcie sprzedaj─ůcy powiadomi niezw┼éocznie kupuj─ůcego.
 5. W┼éa┼Ťciciel sklepu internetowego e-maestro.eu w ka┼╝dym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniaj─ůcych w─ůtpliwo┼Ť─ç, co do rzetelno┼Ťci takiego zamówienia.
 6. W┼éa┼Ťciciel sklepu e-maestro.eu  pobiera op┼éat─Ö obejmuj─ůc─ů koszt przes┼éania przesy┼éki do Klienta, wed┼éug danych w zak┼éadce P┼éatno┼Ť─ç. Towar wysy┼éany jest z dwóch magazynów. Towar SECURA i Microgard wysy┼éany jest kurierem DPD, UPS i InPost.
 7. W┼éa┼Ťciciel sklepu internetowego e-maestro.eu nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za nieterminowe dostarczenie przesy┼éek przez poczt─Ö oraz firmy kurierskie.
 8. e-maestro.eu nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niedostarczenie towaru lub opó┼║nienie  w dostawie spowodowane b┼é─Ödnym lub niedok┼éadnym adresem podanym przez Klienta.
 9. Ka┼╝da transakcja dokumentowana jest faktur─ů VAT przes┼éan─ů na maila lub do┼é─ůczon─ů do towaru.
 10. P┼éatno┼Ť─ç za zamówiony towar mo┼╝e nast─ůpi─ç przelewem na konto w┼éa┼Ťciciela sklepu internetowego e-maestro.eu. Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksi─Ögowaniu przelewu.

 

Reklamacje

 1. Na wszystkie towary udzielana jest gwarancja producenta.  Reklamacje dotycz─ůce uszkodze┼ä mechanicznych przesy┼éki powsta┼éych podczas transportu b─Öd─ů rozpatrywane tylko i wy┼é─ůcznie po sporz─ůdzeniu protoko┼éu szkody, podpisanego przez odbiorc─Ö i dostawc─Ö przesy┼éki.
 2. Nie stanowi─ů podstawy reklamacji ró┼╝nice w wygl─ůdzie produktów dostarczonych z zamówionymi, ogl─ůdanymi na stronach e-maestro.eu, które to ró┼╝nice mog─ů wynika─ç z innych ustawie┼ä (parametrów) monitora Klienta. Fotografia produktu nie stanowi podstawy produktu.
 3. W przypadku ewentualnych reklamacji zwi─ůzanych z technicznymi wadami towaru nale┼╝y skontaktowa─ç si─Ö z w┼éa┼Ťcicielem sklepu internetowego e-maestro.eu  za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zg┼éaszaj─ůc reklamacj─Ö nale┼╝y poda─ç imi─Ö i nazwisko zamawiaj─ůcego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (faktury VAT) oraz opisa─ç wad─Ö reklamacji. Wówczas b─Ödzie podane miejsce serwisu.
 4. W cz─Ö┼Ťciach zamiennych, Klient  wad─Ö produktu musi zg┼éosi─ç w ci─ůgu trzech dni od zakupu. Po tym terminie zamiana produktu lub zwrot pieni─Ödzy nie b─Ödzie mo┼╝liwa.

 

Utrata uprawnień z gwarancji następuje w przypadku

 1. Cz─Ö┼Ť─ç by┼éa wykorzystywana niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcj─ů obs┼éugi i/lub niew┼éa┼Ťciwie konserwowana, eksploatowana lub instalowana,
 2. Zastosowano j─ů jako Zamiennik cz─Ö┼Ťci o innym numerze katalogowym,
 3. Nie stosowano zalecanych przez producenta materia┼éów eksploatacyjnych,
 4. Awaria urz─ůdzenia, w którego sk┼éad wchodzi┼éa cz─Ö┼Ť─ç reklamowana, spowodowa┼éa jej niew┼éa┼Ťciwe funkcjonowanie lub uszkodzenie,
 5. Cz─Ö┼Ť─ç zosta┼éa uszkodzona w wyniku wypadku,
 6. Wada zaobserwowana przez kupuj─ůcego nie wyst─Öpuje w normalnych warunkach eksploatacji,
 7. Cz─Ö┼Ť─ç zosta┼éa poddana samowolnej przeróbce, modyfikacji lub zosta┼éa rozmontowana.
 

Zwrot towaru

 1. Klient mo┼╝e zrezygnowa─ç z zakupu odsy┼éaj─ůc go w ci─ůgu 14 dni. Towar w oryginalnym opakowaniu wysy┼éa na swój koszt rezygnuj─ůcy z zakupu, na adres podany po uzgodnieniu z nr 665-007-515. Przy czym zastrzega si─Ö, ┼╝e:
 • Zwracany towar nale┼╝y odes┼éa─ç, na koszt nadawcy, razem z otrzymanym paragonem b─ůd┼║ faktur─ů.
 • Koszt odes┼éania towaru nie podlega zwrotowi.
 • Sklep zobowi─ůzuje si─Ö zwróci─ç kwot─Ö równ─ů cenie towaru.
 • Pieni─ůdze za towar zwrócony zostan─ů przes┼éane na wskazane przez klienta konto bankowe w terminie 3 dni od daty otrzymania zwrotu towaru.
 • Zwrotowi nie podlega op┼éata za kuriera.
 

Informacje pozostałe

 1. Sk┼éadaj─ůc zamówienie w  e-maestro.eu Klient wyra┼╝a zgod─Ö na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie e-maestro.eu oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie s─ů niezb─Ödne do zrealizowania zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe s─ů chronione zgodnie z (rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)) w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy dost─Öp do nich osób trzecich.
 3. Podanie adresu poczty elektronicznej podczas rejestracji u┼╝ytkownika w serwisie jest jednoznaczne z wyra┼╝eniem zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym tak┼╝e korespondencji handlowej od w┼éa┼Ťciciela serwisu, w my┼Ťl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.
 4. W┼éa┼Ťciciel sklepu internetowego e-maestro.eu  zastrzega sobie prawo do zmiany tre┼Ťci niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

 

Ochona danych osobowych

 1. Klient dokonuj─ůcy zakupu w internetowym sklepie e-maestro.eu zgadza si─Ö by jego dane by┼éy przetwarzane dla potrzeb wysy┼éki towaru, wystawienia i wysy┼éki faktury drog─ů mailow─ů zgodnie z formu┼é─ů: Wyra┼╝am zgod─Ö na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezb─Ödnych do realizacji procesu wysy┼éki (zgodnie rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)
 2. Dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania nie s─ů przekazywane osobom trzecim. Wykorzystywane s─ů na potrzeby wysy┼éki towaru i wystawienia faktury drog─ů mailow─ů.
 3. Regulamin okre┼Ťla zasady zakupów w sklepie e-maestro.eu. Z┼éo┼╝enie zamówienia jest równoznaczne ze zgod─ů na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

Zarz─ůdzanie systemem przetwarzania danych osobowych

Podstawa Prawna:

- rozporz─ůdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)

 1. Nadawanie uprawnień do przetwarzania danych oraz ich rejestrowanie w systemie informatycznym

Do obs┼éugi systemu informatycznego s┼éu┼╝─ůcego do przetwarzania danych osobowych, mo┼╝e by─ç dopuszczona wy┼é─ůcznie Administrator Danych Osobowych.

Dane osobowe przechowywane s─ů w bazach danych znajduj─ůcym si─Ö na zewn─Ötrznym serwerze

Dost─Öp do danych osobowych przetwarzanych w systemie informatycznym mo┼╝e mie─ç miejsce wy┼é─ůcznie w┼éa┼Ťciciel (administraror) sklepu internetowego po podaniu identyfikatora u┼╝ytkownika i w┼éa┼Ťciwego has┼éa

Dla ka┼╝dego u┼╝ytkownika systemu informatycznego, który przetwarza dane osobowe, przydziela si─Ö niepowtarzalny identyfikator i has┼éo pocz─ůtkowe.

Identyfikator u┼╝ytkownika nie powinien by─ç zmieniany, a po wyrejestrowaniu u┼╝ytkownika z systemu informatycznego nie powinien by─ç przydzielany innej osobie.

 

 1. Metody i ┼Ťrodki uwierzytelniania oraz procedury zwi─ůzane z ich zarz─ůdzaniem i u┼╝ytkowaniem

Dane osobowe przetwarzane s─ů z u┼╝yciem dedykowanych serwerów, komputerów stacjonarnych.

Has┼éo u┼╝ytkownika powinno mie─ç minimum 8 znaków

Has┼éo oprócz znaków ma┼éych i du┼╝ych liter powinno zawiera─ç znaki alfanumeryczne i specjalne.

Has┼éo u┼╝ytkownika, umo┼╝liwiaj─ůce dost─Öp do systemu informatycznego, nale┼╝y utrzymywa─ç w tajemnicy, równie┼╝ po up┼éywie jego wa┼╝no┼Ťci.

Has┼éo nie mo┼╝e znajdowa─ç si─Ö w miejscu widocznym oraz nie mog─ů mie─ç do niego dost─Öp osoby nieuprawnione. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, ┼╝e has┼éo mog┼éa pozna─ç osoba nieuprawniona, u┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do zmiany has┼éa.

 

 1. Procedury rozpoczęcia, zawieszenia i zakończenia pracy

Rozpocz─Öcie pracy u┼╝ytkownika w systemie informatycznym nast─Öpuje po poprawnym uwierzytelnieniu (zalogowaniu si─Ö do systemu).

Zakończenie pracy użytkownika następuje po poprawnym wylogowaniu się z systemu oraz poprzez uruchomienie odpowiedniej dla danego systemu opcji jego zamknięcia.

 

 1. Procedury tworzenia kopii zapasowych zbiorów danych oraz programów i narz─Ödzi s┼éu┼╝─ůcych do ich przetwarzania

Zbiory danych w systemie informatycznym s─ů zabezpieczone przed utrat─ů lub uszkodzeniem za pomoc─ů:

- urz─ůdze┼ä zabezpieczaj─ůcych przed awari─ů zasilania lub zak┼éóceniami w sieci zasilaj─ůcej

- sporz─ůdzania kopii zapasowych zbiorów danych

Kopie zapasowe zbiorów danych s─ů tworzone co najmniej raz dziennie.

 

 1. Sposób, miejsce i okres przechowywania elektronicznych no┼Ťników informacji zawieraj─ůcych dane osobowe oraz kopii zapasowych

Okresowe kopie zapasowe wykonywane s─ů na serwerze zewn─Ötrznym (kopie wykonywane przez firm─Ö zewn─Ötrzn─ů). Kopie zapasowe (kopie lokalne)  przechowuje si─Ö w pomieszczeniu, do którego dost─Öp jest zabezpieczony szyfrowym zamkiem elektronicznym, w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy nieuprawnione przej─Öcie, modyfikacje, uszkodzenie lub zniszczenie.

Okresowe kopie zapasowe wykonywane s─ů na serwerze zewn─Ötrznym (kopie wykonywane przez firm─Ö zewn─Ötrzn─ů). Kopie zapasowe (kopie lokalne)  przechowuje si─Ö w pomieszczeniu, do którego dost─Öp jest zabezpieczony szyfrowym zamkiem elektronicznym, w sposób uniemo┼╝liwiaj─ůcy nieuprawnione przej─Öcie, modyfikacje, uszkodzenie lub zniszczenie.

W przypadku kopii zapasowych sporz─ůdzonych indywidualnie przez u┼╝ytkownika – odpowiedzialny za ich zniszczenie jest u┼╝ytkownik.

 

 1. Sposób zabezpieczenia systemu informatycznego przed dzia┼éaniem oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dost─Öpu do systemu informatycznego

W zwi─ůzku z istnieniem zagro┼╝enia dla zbiorów danych osobowych ze strony z┼éo┼Ťliwego oprogramowania, konieczna jest ochrona sieci komputerowej i stanowisk komputerowych.

Przeciwdzia┼éanie zagro┼╝eniom ze strony z┼éo┼Ťliwego oprogramowania realizowane jest nast─Öpuj─ůco:

 • Komputer z dost─Öpem do internetu jest zabezpieczony za pomoc─ů oprogramowania antywirusowego i firewall (zapora).
 • Zainstalowany program antywirusowy jest tak skonfigurowany, ┼╝e co najmniej raz dziennie dokonuje aktualizacji bazy wirusów oraz co najmniej raz w tygodniu dokonywane jest automatyczne sprawdzenie komputera pod kontem obecno┼Ťci wirusów komputerowych.
 • Elektroniczne no┼Ťniki informacji takie jak dyskietki, dyski przeno┼Ťne, s─ů ka┼╝dorazowo sprawdzane programem antywirusowym przed u┼╝yciem, po zainstalowaniu ich w systemie. Czynno┼Ť─ç powy┼╝sz─ů realizuje u┼╝ytkownik systemu.

Przy korzystaniu z poczty elektronicznej nale┼╝y zwróci─ç szczególn─ů uwag─Ö na otrzymywane za┼é─ůczniki do┼é─ůczane do tre┼Ťci wiadomo┼Ťci. Zabrania si─Ö otwierania za┼é─ůczników i wiadomo┼Ťci poczty elektronicznej od nieznanych nadawców.

Zabrania si─Ö u┼╝ytkownikom komputerów wy┼é─ůczania, blokowania, odinstalowywania programów zabezpieczaj─ůcych komputer (skaner antywirusowy, firewall) przed oprogramowaniem z┼éo┼Ťliwym oraz nieautoryzowanym dost─Öpem.

 

 1. Udost─Öpnianie danych osobowych i sposób odnotowania informacji o udost─Öpnionych danych

Udost─Öpnianie danych instytucjom mo┼╝e odbywa─ç si─Ö wy┼é─ůcznie zgodnie z przepisami prawa.

 

 1. Wykonywanie przegl─ůdów i konserwacji systemu do przetwarzania danych

Przegl─ůdy i konserwacje systemu oraz zbiorów danych wykonuje na bie┼╝─ůco osoba upowa┼╝niona przez Administratora Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku konieczno┼Ťci naprawy w serwisie, sprz─Öt komputerowy przed oddaniem do serwisu powinien by─ç odpowiednio przygotowany. Dane nale┼╝y zarchiwizowa─ç na no┼Ťniki informacji, a dyski twarde, bezwzgl─Ödnie wymontowa─ç na czas naprawy lub trwale usun─ů─ç z nich dane.

Zmiana konfiguracji sprz─Ötu komputerowego, na którym znajduj─ů si─Ö dane osobowe lub zmiana jego lokalizacji mo┼╝e by─ç dokonana tylko za wiedz─ů i zgod─ů Administratora Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Ustalenia końcowe

Osobom korzystaj─ůcym z systemu informatycznego, w którym przetwarzane s─ů dane osobowe zabrania si─Ö:

 • ujawniania loginu i has┼éa wspó┼épracownikom i osobom z zewn─ůtrz,
 • pozostawiania hase┼é w miejscach widocznych dla innych osób,
 • udost─Öpniania stanowisk pracy wraz z danymi osobowymi osobom nieuprawnionym,
 • kopiowania danych na no┼Ťniki informacji, kopiowania na inne systemy celem wynoszenia ich poza placówk─Ö,
 • przesy┼éania dokumentów i danych z wykorzystaniem konta pocztowego prywatnego,

U┼╝ytkownikowi nie wolno:

 • wyrzuca─ç dokumentów zawieraj─ůcych dane osobowe (dokumenty zawieraj─ůce dane osobowe mog─ů by─ç niszczone),
 • przekazywa─ç informacji b─Öd─ůcymi danymi osobowymi osobom nieupowa┼╝nionym.

U┼╝ytkownik zobowi─ůzany jest do:

 • pos┼éugiwania si─Ö w┼éasnym loginem i has┼éem w celu uzyskania dost─Öpu do systemów informatycznych
 • tworzenia hase┼é trudnych do odgadni─Öcia dla innych,
 • zabezpieczenia sprz─Ötu komputerowego przeno┼Ťnego (laptopy) przed kradzie┼╝─ů lub nieuprawnionym dost─Öpem do danych.

Dane kontaktowe.

Administrator Danych Osobowych nr tel.: 665  007 515, e-mail: m.pilipczuk@maestrov.com